Elite Sports Training

Topsport is aan het veranderen. We kunnen ervan uitgaan dat iedere topsporter hard traint. Hedendaags is het belangrijk om ieder zijn talent op de juiste manier te ontwikkelen en dit op de meest efficiënte manier te doen. Om dit te bereiken heeft Movamento een methodiek ontwikkeld waarin deze talenten in kaart gebracht worden en de sterktes op de juiste manier benut worden en de zwaktes worden aangepakt.

Movamento stelt samen met jou de doelen op die het uitgangspunt voor de begeleiding vormen. Dit doen we op ieder niveau en voor ieder individu.

De trainers bij Movamento hebben hun kwaliteit vanuit hun achtergrond uit de topsport. Ze hebben zelf op (inter)nationaal niveau hun sport bedreven. Daarnaast zijn de trainers opgeleide fysiotherapeuten (en / of manueel therapeuten). Deze combinatie maakt de begeleiding krachtig omdat er snel gehandeld kan worden bij eventuele pijn en blessures. Daarnaast geeft de achtergrond als fysiotherapeut specifieke kennis en kunde op het gebied van de fysiek van de sporter. Het model waarin wij werken laat zien dat de elite sports trainer in nauw samenwerkt met de coach / techniektrainer. Daarnaast kunnen er specialisten onder andere op het gebied van de mentale begeleiding en voeding ingezet worden.

Maak een afspraak

Zoek locatie in de buurt

Locaties

Wat bieden wij?

Tijdens het onderzoek wordt er met een probe over uw huid gegaan. Deze probe verzendt en ontvangt hoogfrequente geluidsgolven. Deze golven worden vervolgens door de computer verwerkt tot een beeld op de monitor welke dan de structuren die onder de huid liggen, weergeeft. Deze manier van onderzoeken is geheel veilig en pijnloos!

Tijdens het scannen van de structuren vertelt de fysiotherapeut zijn bevindingen en achteraf wordt er een rapportage gemaakt.

Echografie geeft een goed beeld van de zogenaamde weke delen van het lichaam zoals spieren, pezen en zacht weefsel als organen. Dit geldt niet voor organen die lucht bevatten omdat ultrageluid niet in lucht doordringt.

1) Periodisering van de trainings- en wedstrijdprogramma’s in nauwe samenwerking met de atleet en coach

Dit houdt in dat het jaarprogramma (macro), periodeprogramma (meso) en weekprogramma (micro) wordt samengesteld

2) Testen met daaruit volgend trainingsprogramma’s op fysiek gebied

Eens per 3 maanden wordt een testbatterij uitgevoerd. Aan de hand van de uitslagen van deze testen worden de trainingsprogramma’s samengesteld. De programma’s zijn gericht op kracht, explosiviteit, mobiliteit en coördinatie

3) Het maken van de inhoud van de fysieke trainingen

Aan de hand van de testen en op basis van de historie van de sporter wordt de fysieke training samengesteld.

4) De begeleiding van de fysieke training

De elite sports trainer kan aanwezig zijn bij de fysieke training(en)

5) De voorbereiding op de fysieke training

De trainingen worden voorbereid zodat deze training optimaal benut kan worden

6) Fysiotherapeutische screening waarbij ingeschat wordt wat het belastingsniveau is

Als de sporter een pijntje of klacht heeft wordt er ingeschat wat het niveau van deze klacht is. Aan de hand hiervan kan er besloten worden of er getraind kan worden, oefeningen gedaan kunnen worden, behandeling nodig is of er doorverwezen moet worden naar een specialist of sportarts voor verder onderzoek.

Kunnen wij helpen?

Je krijgt bij Movamento direct antwoord op de volgende vragen:

Wat heb ik?

Hoelang gaat het duren?

Wat kan ik eraan doen?

Hoe kan de fysio mij hierbij helpen?

Direct een afspraak maken

Deze therapeuten

kunnen u helpen:

Femke Hogendoorn

Fysiotherapie, Knie, Voet, Enkel, Psychosomatisch fysiotherapie
Meer lezen

Roos Hoving

Fysiotherapie
Meer lezen

Maaike Brugmans

Fysiotherapie, Knie, orthopedisch fysiotherapie, oncologie
Meer lezen

Diane Ciupka

Fysiotherapeut, Schouder, Elleboog, Rug, Nek, Hand/Pols, Knie
Meer lezen

Vincent Hompes

Sport fysiotherapeut, Fysiotherapeut, Schouder, Elleboog, Hand, Pols, Nek, Rug
Meer lezen

Natalie Puper

Fysiotherapeut, Heup, Knie, Enkel, Voet, Elleboog, Schouder
Meer lezen

Diede Bakker

Fysiotherapeut, Elleboog, Heup, Nek, Rug, Schouder, Hand, Pols
Meer lezen

Linda Hoogendoorn

Sport Fysiotherapeut, Fysiotherapeut, Heup, Knie, Enkel, Voet, Testlab, Loopanalyse
Meer lezen

Marc van Nieuwenhuizen

Manuele therapeut, Sport fysiotherapeut, Fysiotherapeut, Dry Needling, Elleboog, Hand, Pols, Nek, Rug, Schouder, Heup, Knie, Enkel, Voet
Meer lezen

Lilli Schoenemann

Fysiotherapeut, Heup, Rug, Schouder, Knie, Heup, Elleboog, Voet, Enkel
Meer lezen

Jasper van den Hoeven

Manueel therapeut, Fysiotherapeut, Echografie, Elleboog, Schouder, Hand, Pols, Rug, Nek
Meer lezen

Hidde de Hoog

Manueel therapeut, Fysiothereut, Dry Needling, Elleboog, Hand, Pols, Nek, Rug, Schouder
Meer lezen

Janne Coumou

Fysiotherapeut, Echografie, Shockwave, Schouder, Elleboog, Pols, Heup, Knie en Enkel
Meer lezen

Sue Rietmeijer

Fysiotherapeut, schouder, elleboog, rug, nek, hand, pols
Meer lezen

Fenna Uittenboogaard

Sport Fysiotherapeut, Fysiotherapeut, Orthomoleculair, Heup, Knie, Enkel, Voet,
Meer lezen

Aniek Nagtzaam

Sport Fysiotherapeut, Fysiotherapeut, Heup, Knie, Enkel, Voet, Testlab, Loopanalyse
Meer lezen