Professioneel: van topfit naar elite!

Topsport is aan het veranderen. We kunnen ervan uitgaan dat iedere topsporter hard traint. Hedendaags is het belangrijk om ieder zijn talent op de juiste manier te ontwikkelen en dit op de meest efficiënte manier te doen. Om dit te bereiken heeft Movamento een methodiek ontwikkeld waarin deze talenten in kaart gebracht worden en de sterktes op de juiste manier benut worden en de zwaktes worden aangepakt.

Movamento stelt samen met u de doelen op die het uitgangspunt voor de begeleiding vormen. Dit doen we op ieder niveau en voor ieder individu.

De trainers bij Movamento hebben hun kwaliteit vanuit hun achtergrond uit de topsport. Ze hebben zelf op (inter)nationaal niveau hun sport bedreven. Daarnaast zijn de trainers opgeleide fysiotherapeuten (en / of manueel therapeuten). Deze combinatie maakt de begeleiding krachtig omdat er snel gehandeld kan worden bij eventuele pijn en blessures. Daarnaast geeft de achtergrond als fysiotherapeut specifieke kennis en kunde op het gebied van de fysiek van de sporter.

Het model waarin wij werken laat zien dat de elite sports trainer in nauw samenwerkt met de coach / techniektrainer. Daarnaast kunnen er specialisten onder andere op het gebied van de mentale begeleiding en voeding ingezet worden.

 

Wat bieden wij ?

Een elite sports trainer zorgt in feite voor de fysieke gesteldheid van de sporter als voorwaarde om een optimale prestatie te kunnen leveren. Dit houdt onder andere in dat de elite sports trainer zorgt voor de krachttraining, sprinttraining, herstel, periodisering van het trainingsschema. Daarnaast is de elite sports trainer een fysiotherapeut en / of manueel therapeut.

elite sports trainer

In Elite sports training biedt Movamento individuele begeleiding op basis van de volgende aspecten

 

1)    Periodisering van de trainings- en wedstrijdprogramma’s in nauwe samenwerking met de atleet en coach

Dit houdt in dat het jaarprogramma (macro), periodeprogramma (meso) en weekprogramma (micro) wordt samengesteld

2)    Testen met daaruit volgend trainingsprogramma’s op fysiek gebied

Eens per 3 maanden wordt een testbatterij uitgevoerd. Aan de hand van de uitslagen van deze testen worden de trainingsprogramma’s samengesteld. De programma’s zijn gericht op kracht, explosiviteit, mobiliteit en coördinatie

3)    Het maken van de inhoud van de fysieke trainingen

Aan de hand van de testen en op basis van de historie van de sporter wordt de fysieke training samengesteld.

4)    De begeleiding van de fysieke training

De elite sports trainer kan aanwezig zijn bij de fysieke training(en)

5)    De voorbereiding op de fysieke training

De trainingen worden voorbereid zodat deze training optimaal benut kan worden

6)    Fysiotherapeutische screening waarbij ingeschat wordt wat het belastingsniveau is

Als de sporter een pijntje of klacht heeft wordt er ingeschat wat het niveau van deze klacht is. Aan de hand hiervan kan er besloten worden of er getraind kan worden, oefeningen gedaan kunnen worden, behandeling nodig is of er doorverwezen moet worden naar een specialist of sportarts voor verder onderzoek.

 

Bekijk de tarieven hier!