• Alle afspraken die 24 uur van te voren worden afgezegd, worden niet in rekening gebracht. Overige afzeggingen of van niet nagekomen afspraken krijgt u de rekening thuis.

• Patiënten dienen zelf hun verzekeringspolis na te kijken in hoeverre zij verzekerd zijn voor fysiotherapie. Raadpleeg hiervoor de polisvoorwaarden bij uw zorgverzekeraar.

• Indien de verzekering de behandelingen niet vergoed zijn de kosten voor de patiënt. De tarieven die dan gehanteerd worden staan op de website op de pagina ‘tarieven’

• Verandering in uw verzekering? Adreswijzing? Geef dit dan s.v.p. direct door.

• Indien de behandelend fysiotherapeut ziek is of anderszins niet in de mogelijkheid is u op de afgesproken tijd te behandelen, wordt u zo snel als mogelijk op de hoogte gebracht.

• Geregistreerde gegevens worden behandeld conform het gestelde in de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en AVG.

• Indien u opmerkingen, ideeën, etc, heeft ter verbetering van onze dienstverlening dan stellen wij het zeer op prijs als u dit aan ons kenbaar maakt. U kunt dit zowel mondeling als schriftelijk aan ons doorgeven (schriftelijk via het contactformulier.

• Heeft u klachten over de behandeling of de manier waarop de behandelaar met u omgaat, dan kunt u dit kenbaar maken en bespreken bij uw behandelend fysiotherapeut. Levert een persoonlijk gesprek of bemiddeling door de directie van Movamento niet het gewenste resultaat op, dan kunt u gebruik maken van een klachtenprocedure. U kunt voor meer informatie de klachtenregeling op de website vinden.

• Het is niet toegestaan zonder toestemming de computers te gebruiken/ te raadplegen.

• Het secretariaat is op werkdagen bereikbaar van 8.30 tot 18.00 uur. Op overige tijdstippen zijn we telefonisch beperkter bereikbaar. Mocht de telefoon niet worden opgenomen, dan wordt u teruggebeld. U heeft ook de mogelijkheid een email te sturen naar info@movamento.nl

• De openingstijden van Movamento zijn op werkdagen van 08.00 tot 21:00 uur en op zaterdag van 8.00 tot 17.00 uur. Deze openingstijden zijn afhankelijk van de vraag.

• Movamento is niet aansprakelijk voor schade aan en/of vermissing van zich in de praktijk of binnen directe omgeving van de praktijk bevindende eigendommen/bezittingen van bezoekers.

 

Huishoudelijk reglement trainingszaal

• Het is alleen toegestaan te trainen als u daarvoor een afspraak heeft gemaakt of wanneer u aansluitend een afspraak met uw therapeut heeft gemaakt.

• Jassen kunt u kwijt in de wachtruimte of de daarvoor bestemde kluisjes.

• De oefenruimte alleen met schone zaalschoenen betreden. Zwarte zolen zijn niet toegestaan.

• In verband met de hygiëne is het gebruik van een handdoek op de trainings apparatuur vereist.

• Na gebruik van de cardio-toestellen deze graag schoon achterlaten en even afnemen met de beschikbare papieren doeken.

• Na gebruik van materialen deze graag weer netjes opruimen.

• Als er mankementen aan apparatuur, materialen zijn, verzoeken wij u dit aan de aanwezige fysiotherapeuten in de zaal te melden.

• In alle ruimtes is het verboden te roken.

• Het nuttigen van eet- en drinkwaren is niet toegestaan in de training- en behandelruimtes. Het gebruik van een bidon is wel toegestaan.

• Movamento is niet aansprakelijk voor eventueel lichamelijk letsel opgelopen tijdens zelfstandig trainen in de trainingszaal

Indien er geen gehoor gegeven wordt aan een of meerdere bovenstaande punten, dan heeft Movamento het recht u de toegang tot de trainingszaal te weigeren.