Algemene Voorwaarden Movamento

 

Huishoudelijk reglement Movamento

 

Klachtenregeling

 

Rechten in de Zorg

 

Calamiteitenrapportages voor zorgaanbieders

 

Patiënttevredenheid

 

Diensten

 

Tarieven

 

 

Het team Movamento

 
De kracht van een goede revalidatie is het aanpakken van de klacht door een sterk team. Dit is de reden dat Movamento met goede fysiotherapeuten werken die een eenduidige visie op de behandeling hebben. Daarin werkt Movamento samen met orthopedisch chirurgen en sportartsen die gespecialiseerd zijn in uw klacht. Het kan dus zijn dat u niet alleen door de fysiotherapeut behandeld wordt die door de orthopedisch chirurg is genoemd, maar tevens door een andere fysiotherapeut in ons team. Hiermee hopen we u het beste van dienst te kunnen zijn.