Procedure Indiening klachten

Klachten worden telefonisch, schriftelijk of via elektronische communicatie ingediend bij de onderneming. Dit kan via de volgende adressen:

Movamento BV
T.a.v. interne klachtenverantwoordelijke
Jan Evertsenstraat 727
1061 XZ Amsterdam
Tel: 088 02 45 900
Email: info@movamento.nl

 

De klachtverantwoordelijke bevestigt de klager schriftelijk dat de klacht in behandeling is genomen en dat hij binnen zes weken (bij eenvoudige klachten) dan wel binnen drie maanden (bij complexe klachten) na indiening van de klacht een schriftelijke reactie ontvangt.
Blijkt deze termijn niet haalbaar, dan wordt klager hierover tijdig (ruim voor het verstrijken van deze periode) schriftelijk bericht met vermelding van de reden van de vertraging en de termijn waarbinnen wel zal worden gereageerd.

Als blijkt dat na het volgen van bovenstaande procedure de klacht naar onvoldoende tevredenheid is behandeld, dan verwijzen wij u naar onze beroepsorganisatie via deze link.